forsøgstjenesten

Forsøgspersoner søges til et projekt om migræne uden aura

Migræne uden Aura til undersøgelse af hovedpine efter indgift af Riociguat

Tilføjet 21/07 - 2023

Deltagere søges!
Migræne uden aura
Glostrup
200 DKK per time
3 timer x 2
Måling af migræne efter Riociguat versus Placebo
Er du interesseret?
Nadja Bredo Rasmussen
38633557
Søges Personer med Migræne uden Aura til undersøgelse af hovedpine efter indgift af Riociguat

Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:

• Har migræne uden aura.
• I øvrigt er rask og ikke tager dagligt medicin (gælder ikke prævention)
• Er mellem 18 og 45 år
• Ikke ryger

Vi skal teste effekten af riociguat på udviklingen af migræne. Riociguat er et blodkarudvidende stof, som blev udviklet for at behandle patienter med forhøjet tryk i lungekredsløbet. Riociguat stimulerer et molekyle inde i cellerne, som hedder guanylat cyclase og som bidrager til at stimulere udvidelse af blodkar. Riociguat kan desuden fremkalde hovedpine hos raske personer.

Forsøget udføres på:

Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk Klinisk, Rigshospitalet – Glostrup,
Valdemar Hansens vej 5, indgang 1A, 2600 Glostrup, DK

Forsøget omfatter en forsøgsdag 1 med samtale og helbredsundersøgelse, hvor det vurderes om du er egnet til at indgå i forsøget. Hvis du er egnet, vil der derefter planlægges to forsøgsdage på ca. 3 timer. På 2. og 3. forsøgsdag vil du få enten riociguat eller placebo. Dernæst vil du blive udspurgt om symptomer som fx hovedpine og få målt puls og blodtryk.

Som forsøgsperson vil du blive betalt ulempe-godtgørelse på 200 DKK per time du opholder dig på Dansk Hovedpinecenter (skattepligtigt). Dette udbetales forholdsmæssigt per dag. Desuden vil det være muligt at søge om at få dækket transportudgifter.