forsøgstjenesten

Forsøgspersoner søges til et projekt om insulinresistens og hjertekarsygdom

Effekten af intermitterende faste på insulinresistens, hjertets metabolisme og hjernens perfusion

Tilføjet 27/02 - 2023

Rekrutteringen er lukket
Raske personer med overvægt mlm 55-70år
Aarhus N
ikke oplyst
3 ugers
Helbredsundersøgelse, faste, PET/CT-, MR-, DEXA- Skanninger, blodprøver, fedt og muskelbiopsi
FORMÅLET MED FORSØGET
Overvægtige personer er i risiko for at blive ramt af hjertekarsygdom, og det er derfor vigtigt at undersøge, hvordan man som overvægtig bedst muligt passer på sit hjerte. Det er dermed afgørende, at vi som samfund kan give bedst mulig evidensbaseret rådgivning omkring tiltag, der kan beskytte hjertet. Ved at faste hver anden dag (36 timer ad gangen med 12 timers spisevindue) kan kroppen danne et øget niveau af ketonstoffer i kroppen, og disse fungerer som en slags super-brændstof for hjertet og forbedrer hjertets udnyttelse af energi. De seneste år er der kommet øget fokus på denne viden, der giver potentielt beskyttende effekter for hjertet.
Formålet med dette forsøg er derfor at undersøge, hvorvidt intermitterende faste bedrer insulinresistens, samt hjertets pumpefunktion og metabolisme. Desuden ønsker vi at undersøge perfusionen i hjernen, som har vist sig, at være øget ved et forhøjet niveau af ketonstoffer i kroppen.

FOR AT DELTAGE SKAL DU
- være mellem 55 og 70 år
- være overvægtig med BMI (body mass index) i området 28-40 kg/m2
DU MÅ IKKE
- have diabetes
- have kendt hjertesvigt, tidligere blodpropper i hjertet, eller anden hjertesygdom
- have aktiv kræftsygdom eller være i kontrolforløb for behandlet kræft
- have klaustrofobi
- have doneret blod inden for de seneste 3 måneder

AT DELTAGE I FORSØGET OMFATTER
- En lægelig helbredsundersøgelse
- To forsøgsperioder af hver 3 ugers varighed med hhv. "normal" kost og intermitterende faste. Normal kost indebærer minimum 3 måltider fordelt over dagen, som alle indeholder kulhydrater.
- To undersøgelsesdage hvor du bl.a. får undersøgt 1) blodforsyningen samt omsætningen af forskellige energikilder til dit hjerte med PET/CT-scanninger, og 2) blodprøver, samt vævsprøver fra dit fedt- og muskelvæv.
- MR-scanning af hjernen
- DXA-scanning af hele kroppen
Før undersøgelsen vil du modtage skriftlig og mundtlig information om forsøget, som er godkendt af Videnskabsetisk Komité for Region Midtjylland. I forbindelse med alle besøg på hospitalet, vil dine transport- og parkeringsudgifter blive dækket.