forsøgstjenesten

Forsøgspersoner søges til et projekt om knogleforandringer i ryggen

Raske forsøgspersoner søges til forsøg om lokalisering af knogleforandringer i ryggen

Tilføjet 25/04 - 2024

Rekrutteringen er lukket
Raske frivillige 18-70
København eller Glostrup
1000
2,5 timer
PET-CT skanninger, vægtløft
Hvem kan melde sig?
Er du sund og rask, mellem 18-70 år og kan sige nej til følgende:
1. Har været tidligere opereret i ryggen.
2. Haft tidligere langvarige lænderygsmerter eller aktuelle gener fra lænderyggen.
3. Haft tidligere sygdom i lænderyggen såsom osteoperose, knoglemetastaser eller infektion

Baggrund og formål
Forsøget har til formål at forbedre muligheden for at diagnosticere årsagen til lændesmerter hos rygpatienter, hvor almindelig billeddiagnostik såsom MR ikke har fundet en forklaring. Hvis muligheden for diagnosticering forbedres, vil det øge muligheden for at reducere knoglesmerter hos disse patienter gennem en mere specifik og målrettet behandling herunder vejledning af eventuel kirurgi.

Forsøget
Du vil få foretaget to PET-CT skanninger over en eftermiddag. Først en indledende skanning på ca. 50 minutter, hvorefter du foretager en sidebøjende vægtløftningsøvelse i enten højre eller venstre side 5 gange 10 gentagelser med kort pause imellem.
Så snart du er færdig med øvelsen placeres du i skanneren igen for en efterfølgende skanning også på ca. 50 minutter.
Du vil få lagt en plastikkanyle i en blodåre i, som vi bruger til at sprøjte et sporstof ind i blodbanen, så vi efterfølgende kan følge optagelsen af sporstoffet i dine knogler.
Forsøgsdagene foregår på Rigshospitalets Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET i Glostrup eller på Blegdamsvej og projektet er godkendt af De Videnskabsetiske Komitéer for Region Hovedstaden.

Tidsforbrug
Den samlede tid (forberedelse + skanning) varer ca. to og en halv time og forløber over en eftermiddag fra kl.13 på mandage på Rigshospitalet Glostrup eller fra kl. 15.15 om torsdagen på Rigshospitalet Blegdamsvej.

Vederlag
Vederlag ydes på DKK 1.000,00 for gennemført skanning (beskattes som B-inkdomst).

Vi håber, at du vil bidrage til vores forskning, og du er velkommen til at kontakte os for yderligere information.