forsøgstjenesten

Forsøgspersoner søges til et projekt om kosttilskuds præstationsfremmende virkning

Mandlige og kvindelige forsøgspersoner søges til studie om kosttilskuds præstationsfremmende virkning

Tilføjet 25/02 - 2022

Rekrutteringen er lukket
Sportsudøvende forsøgspersoner
København
2000
6 forsøgsdage med træning
Træning på kondicykel, kosttilskud, blodprøver, DEXA skanning
Formål:
Studiet har til formål at undersøge hvordan forskellige kombinationer af kosttilskud
(koffein, kreatin og natriumbikarbonat) påvirker præstationsevnen, Du kan muligvis deltage hvis du er:
- 18-45 år gammel
- Kondital >60 mL O2/kg/min (for mænd) og >55 mL O2/kg/min (for kvinder)
- Er rask, og ikke tager fast medicin
- Har trænet struktureret 3 eller flere gange om ugen i mindst 2 år.
Du må ikke være ryger eller have doneret blod inden for de seneste 3 mdr. Du må heller ikke
donere blod mens forsøget finder sted.

Hvad indeholder forsøget?
6 forsøgsdage på Institut for Idræt og ernæring. På hver forsøgsdag vil du blive testet på kondicykel, få målt muskelstyrke og taget blodprøver. På 6 af forsøgsdagene vil du få en kombination af kosttilskud og placebo som indtages 1% time før testning. På første og sidste forsøgsdag vil du få målt kondital og blive DEXA-scannet for at bestemme kropssammensætning.

Hvad får du?
Udover at bidrage til forskning i kosttilskuds præstationsfremmende effekter får du: Målt kondital, kropssammensætning (muskelmasse og fedtprocent) og muskelstyrke af lårmusklen.

Forsøgene udføres ved Institut for Idræt og Ernæring, Universitetsparken 13, 2100 København
Ø. For deltagelse i det fulde forsøg gives kr. 2.000 (skattepligtig). Forsøget er godkendt af Vi-
denskabsetisk Komité (H-21035646).

Ansvarlig forsøgsleder: Lektor Morten Hostrup, Cand.scient., PhD