forsøgstjenesten

Forsøgspersoner søges til et projekt om klinisk afprøvning af screeningsværktøj til diabetisk nervesygdom

diabetisk nervesygdom

Tilføjet 11/11 - 2023

Deltagere søges!
Type 2 sukkersyge over 45 år
Aalborg
600
2 timer samt 3 dages hjemmemåling
målinger af nervesystem, blod- og urinprøve
Er du interesseret?
Maria Bitsch Poulsen
97 66 35 20
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
• Er rask eller har type 2 diabetes (i min. 5 år)
• Er mellem 45 og 75 år gammel
• Kan læse og forstå dansk

Formål:
Ca. 12% af verdens voksne befolkning vil i 2045 have diabetes. Heraf vil mere end 50% udvikle følgesygdomme i de små blodkar. Den mest alvorlige er ’the silent killer’ kardiovaskulær autonom neuropati, hvilket er en diabetisk nervesygdom. Kardiovaskulær autonom neuropati er skade på hjertets nerveforsyning, som kan resultere i fx hjerteflimmer og blodpropper. De nuværende diagnostiske metoder er mangelfulde og derfor er formålet med dette studie at undersøge om det nye ProCVT Smart-Sheet er robust i sammenligning med de nuværende diagnostiske metoder og kan bruges som et screeningsværktøj.

Forsøget:
Studiet består af et screeningsbesøg, hvor vi vurderer om du kan deltage i studiet. Kan og ønsker du dette, vil der være et yderligere besøg som varer ca. 2 timer, hvor vi vil foretage en række målinger af dit autonome nervesystem samt en blod- og urinprøve. Det autonome nervesystem regulerer kroppens ubevidste funktioner fx de indre organer. Derudover vil der blive påsat udstyr til 72-timers måling af det autonome nervesystem og du vil blive instrueret i at anvende ProCVT Smart-Sheetet, som du skal sove på i 3 nætter. ProCVT Smart-Sheetet er et nyt medicinsk produkt, som måler EKG, respirationsfrekvens og overfladetemperatur mens man sover ved at ligge på det uden brug af elektroder.

Hvad får du ud af at deltage?
Deltagelse i studiet vil hjælpe til at belyse vigtige aspekter af diabetiske komplikationer og især de diagnostiske muligheder. Denne viden kan i fremtiden hjælpe klinikere med at forbedre udredning og behandling af kardial autonom neuropati. Derudover vil raske forsøgsdeltagere blive kompenseret med 600 kr., ved gennemførelse af forsøget. Beløbet er skattepligtigt.