forsøgstjenesten

Forsøgspersoner søges til et projekt om glukagons effekt på nyren

Glukagons effekt på nyren

Tilføjet 03/02 - 2024

Deltagere søges!
Raske mænd 20-60
København
3000
3 besøg a 3-4 timer
Undersøgelser, blodprøver, skaninnger og årekatetre
Er du interesseret?
Anna Billeschou Bomholt
NA
Raske, mandlige normalvægtige forsøgspersoner mellem 20-60 år søges til et medicinsk forskningsprojekt. Forsøgene er et led i et projekt, der belyser effekten af et naturligt forekommende hormon i relation til nyrefunktionen.

Forsøgene vil strække sig over 3 separate dage á 4-5 timer og vil foregå på Fysiologisk laboratorium, Bispebjerg Hospital, Forskningsenheden, Klinisk Fysiologisk / Nuklearmedicinsk Afdeling, Indgang 60 A, Ebba Lunds Vej 44, 2400 København NV.

Forud for første forsøgsdag udføres en screening (1 time), hvor der foretages en almindelig lægelig undersøgelse samt en skanning af kropssammensætningen (DXA skanning), og der tages en blodprøve.

Det er frivilligt at deltage i forsøgene, og kan kun ske efter, du har fået mundtlig og skriftlig information og underskrevet samtykkeerklæringen, som du i øvrigt til enhver tid kan trække tilbage uden begrundelse.

Der vil blive udbetalt en godtgørelse på kr. 3000,- efter endt forsøgsrække.

Under forsøget vil der blive lagt et venekateter i den ene arm, et nyrevenekateter gennem en vene i lysken og et tyndt kateter i en pulsåre ved dit ene håndled. Effekten af hormonet vil blive undersøgt ved at samle urin prøver og tappe blodprøver og nyrernes blodgennemstrømning måles i liggende stilling i en PET/CT skanner.

Alle de anvendte metoder er rutineprocedurer, der tidligere har indgået som en del af arbejdet hos flere af gruppens medlemmer på Bispebjerg Hospital. Ulempen ved deltagelse er ubehag ved anlæggelse af venekateter. Som en teoretisk komplikation til anlæggelse af katetre (og enhver anden penetration af hud og blodkar med skarpe/spidse genstande) bør nævnes overfladisk flebitis (venebetændelse). Tilstanden er ufarlig og behandles i så fald med antibiotika, er der tale om infektion, eller med antiinflammatorisk creme ifald, er der tale om lokalirritation. Hormonet kan give let og forbigående kvalme.

Forsøgsprotokollen er godkendt af Videnskabsetisk Komité.

Hvis du matcher ovenstående profil og er interesseret i at deltage, er du velkommen til at kontakte

Anna Billeschou Bomholt, Ph.d.-studerende, anna.billeschou@sund.ku.dk


Forsøgsleder, Læge, klinisk forskningslektor ph.d., Ali Asmar, ali.asmar@regionh.dk