forsøgstjenesten

Forsøgspersoner søges til et projekt om småkarssygdom og alzheimers sygdom

Videnskabelig undersøgelse om småkarssygdom og Alzheimers sygdom

Tilføjet 10/06 - 2024

Deltagere søges!
Raske 60-90 år
København
400 kr
1,5 time x 2
Skanninger af hjertet og hjernen, indgift af sporstof og lægemiddel, spørgeskemaer og opgaver
Er du interesseret?
Naba Jawad Houssein
53 60 15 35
Projektet skal belyse blodforsyningens betydning i småkarssygdom og Alzheimers sygdom med en scanningsmetode af hjernens blodgennemstrømning. Til en kontrolgruppe skal der undersøges raske personer 60-90 år af begge køn. For at kunne deltage skal du være sund og rask.

Forsøget strækker sig over to forskellige dage. Første dag vil du få foretaget i alt korte fire scanninger, to af hjertet samt to af hjernen. Dette foregår med brug af et radioaktivt sporstof. Før de to sidste scanninger indgives et lægemiddel, der udvider hjernens blodkar. Desuden vil nogle forsøgspersoner få lagt et kateter i en pulsåre inden scanning. Anden dag består af kognitive tests som er spørgeskemaer eller små opgaver, der f.eks. undersøger din hukommelse og indlæring. Begge dage foregår på Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital.

Du skal afsætte ca. 1½ time til hver forsøgsdag

Du får et skattepligtigt vederlag på 400kr for din deltagelse.