forsøgstjenesten

Forsøgspersoner søges til et projekt om spytmålinger i udredningen af binyre-svulster

SALICOR - Kan spytmålinger erstatte blodprøver i udredningen af binyre-svulster?

Tilføjet 03/09 - 2023

Deltagere søges!
Raske frivillige o. 50år
København
500
ca 2 timer i alt over 3 dage
Sundhedstjek, døgnurin opsamling, spytmåling, blodprøve
Er du interesseret?
Nanna Thurmann Jørgensen, læge, PhD-studerende
23 82 98 69
FORMÅLET MED STUDIET:
Vi undersøger, om måling af binyrebarkhormonet kortisol i spyt ville kunne erstatte måling i blod i udredningen af patienter med binyre-svulster. Spytmåling er en fordel, da metoden er smertefri, kan opsamles hjemme og er mere akkurat end måling i blod.

DU KAN MULIGVIS DELTAGE, HVIS DU:
o Er rask.
o Er over 50 år.

DU KAN IKKE DELTAGE, HVIS DU:
o Er gravid eller ammer.
o Tager P-piller eller behandles med kønshormon.
o Får binyrebarkhormon-behandling, som ikke kan pauseres.

HVAD GÅR FORSØGET UD PÅ:
Alle undersøgelser foregår på Rigshospitalet, Blegdamsvej. Undersøgelserne for den enkle deltager forløber over 3 dage:
o På dag 1 skal du til en forundersøgelse af cirka 15 minutters varighed, hvor vi laver et sundhedstjek og udleverer opsamlingsbeholder til urin. Inden næste besøg skal du opsamle et døgns urin.

o På dag 2 møder du om morgenen til blodprøvetagning og spytopsamling. Besøget varer cirka 1 time. Herefter gennemgår du hjemme en rutine-test for binyrebark-funktion. Denne indebærer, at du indtager 1 mg dexamethason samt opsamler spyt om aftenen.

o På dag 3 møder du igen om morgenen til blodprøvetagning og spytopsamling. Besøget varer cirka 30 minutter.

HVAD FÅR MAN UD AF AT DELTAGE:
Ved deltagelse i projektet vil du modtage grundig udredning af din binyrefunktion og desuden blive screenet for diabetes og nyresygdom. Du vil derudover ved fuld deltagelse få udbetalt et honorar på 500 kr. (skattepligtigt).