forsøgstjenesten

Forsøgspersoner søges til et projekt om type 2 diabetes og knogler

Undersøgelse af om medicin til behandling af type 2 diabetes kan reducere risikoen for knoglebrud ved at fremme knogleopbygningen.

Tilføjet 27/05 - 2024

Deltagere søges!
type 2 diabetes samt 50-85 år
Odense
Transportgodtgørelse
52 uger
Behandling med Semaglutid eller placebo, blodprøver, knoglescanninger
Er du interesseret?
Julie Bjerrelund
NA
Undersøgelser peger på, at lægemidler, som efterligner tarmhormonet GLP-1, og som bruges til behandling af diabetes og fedme, kan have gavnlige effekter på knoglerne.
I dette videnskabelige forskningsprojekt søger vi 64 deltagere med type 2-diabetes, som over 52 uger behandles med enten Semaglutid (GLP-1 lignende medicin) eller placebo (blindpræparat) én gang dagligt.

Forskningsprojektet vil give deltageren et indblik i egen knoglestyrke og risiko for knoglebrud. Dette undersøges blandt andet ved hjælp af fastende blodprøver og knoglescanninger (herunder DXA-scanning)

Det skal du igennem:
Som forsøgsperson i dette studie skal du møde op til i alt 9 besøg i klinikken: et informationsbesøg, et screeningsbesøg, seks opfølgningsbesøg og et afsluttende besøg. Alle besøg udføres over en periode på 52 uger. Ved disse besøg udføres knoglescanninger og der tages fastende blodprøver.
Dem som giver særskilt samtykke til også at deltage med en knoglemarvsprøve og lille knoglevævsbiopsi har et ekstra fremmødebesøg.

Du kan muligvis deltage, hvis:
• Er mand eller kvinde i alderen 50-85 år (kvinder skal være gået i overgangsalderen for mindst 5 år siden, dvs. mindst 5 år siden senest erkendte menstruationsblødning)
• Har type 2-diabetes
• Har nedsat knoglemasse (måles ved hjælp af knoglescanning ved screeningsbesøget) eller haft et knoglebrud inden for de sidste tre år
• Ikke får medicin for knogleskørhed

Kompensation:
Der ydes transportgodtgørelse (B-indkomst)