forsøgstjenesten

Forsøgspersoner søges til et projekt om lillehjernens funktion

Lillehjernens funktion i medicineret Parkinsons sygdom

Tilføjet 08/03 - 2023

Rekrutteringen er lukket
Raske frivillige over 60 år
Aarhus N
400 kr
3 timer + 30 min
Scanninger af hjernen: magnetoencefalografi og MR
Forsøgets formål:
At undersøge, hvordan lillehjernen hos Parkinson-patienter i sammenligning med raske kontrolpersoner bearbejder og forudser rytmiske berøringer.

SØGES: raske kontrolpersoner over 60 år, højrehåndede

Plan for forsøget:
Del 1 (ca. 3 timer): Målinger med magnetoencefalografi
- Indledende test for at udelukke Parkinson-symptomer samt test for at udelukke demens og depression (ca. 30 minutter).
- Ca. 45 minutters forberedelse til MEG-målingerne
- Ca. 1 time og et kvarters MEG-målinger, som ikke kræver nogen aktiv medvirken fra din side.
- Foregår i uge 25

Del 2 (ca. 30 minutter): Magnetisk-resonans-skanning (MR)
- Denne skanning foregår enten på samme dag eller en separat dag
- Foregår i uge 25

Yderligere oplysninger
Du modtager en samlet ulempegodtgørelse på DKK 400 for din deltagelse. Forsøget er godkendt af de Videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland. Det er frivilligt at deltage i forsøget. Du kan når som helst og uden at give en grund trække dit samtykke tilbage uden konsekvenser.