forsøgstjenesten

Forsøgspersoner søges til et projekt om diabetiske nervesmerter

Behandling af diabetiske nervesmerter i underbenene med perineural incobotulinumtoksin-A

Tilføjet 06/06 - 2024

Deltagere søges!
Sukkersyge med nervesmerter
Glostrup
Ingen
25 uger
Injection af medicin og saltvand
Er du interesseret?
Marc Klee Olsen
+45 40 43 27 73
Op mod halvdelen af personer med sukkersyge vil på et tidspunkt opleve nervesmerter, som led i deres sygdom. Disse smerter kan være svære at behandle og kan have stor indvirkning på
livskvalitet og funktionsniveau. Der er derfor et stort behov for nye behandlinger af tilstanden.
Botox og Botox-lignende midler har tidligere vist sig at have effekt på smerterne, når de indsprøjtes i
underhuden. Behandlingen er dog tidskrævende og kan være smertefuld. I stedet for at behandle i underhuden med mange små stik, vil man potentiel
kunne opnå lignende smertelindring med en enkelt indsprøjtning omkring følenerven til underbenet (nerveblokade)
Dette forsøg har til formål at undersøge om behandling med nerveblokader med det Botoxlignende stof NT201 kan virke lindrende på nervesmerter i fødder og underben hos personer
med sukkersyge.

Deltagelse:
For at deltage skal du:
• Være over 18 år
• Have sukkersyge, enten type I eller II.
• Lide af af moderate til svære nervesmerter i
begge fødder og/eller underben.
• Haft smerter i mindst 6 måneder.
Lider du af andre årsager til smerter i fødderne,
som f. eks rygmarvsforsnævring, svær
åreforkalkning eller kræft, eller får du behandling med Botox af andre årsager, kan du ikke deltage.
Gravide og ammende samt personer der anvender cannabis, kan heller ikke deltage.

Praktisk
Forsøget indebærer to behandlinger med
nerveblokader i begge ben, med enten det aktive stof eller saltvand. Fordelingen af de to behandlinger er tilfældig og kendes ikke af hverken forskere, behandlere eller deltagere, før forsøgets afslutning.
Forsøgsperioden består af 2 runder af 12 ugers varighed med behandling og opfølgning, samt 1 uges opstartsperiode før første behandling, det vil sige 25 uger i alt.
Der er planlagt 7 besøg i klinikken i forsøgsperioden; 2 dage med behandling og 5 dage med undersøgelser og interviews. Alle behandlinger og undersøgelser foregår på
Rigshospitalet i Glostrup.
Derudover vil du som deltager, en gang dagligt, skulle notere hvor mange smerter du i en dagbog.

Tidsforbrug og økonomi
Deltagelse i studiet indebærer et samlet
tidsforbrug på ca. 14-15 timer, fordelt over
forsøgsperiodens 25 uger. Dertil må påregnes transporttid til og fra klinikken.
Deltagelse i forsøget er frivillig og honoreres ikke økonomisk.

Forsøget er godkendt af Lægemiddelstyrelsen og
Videnskabsetisk Komité og der opstartes løbende forløb med behandlingen.

Kontakt:
Er du interesseret i at høre mere om forsøget, er du velkommen til at kontakte den projektansvarlige
læge på telefon eller e-mail.