forsøgstjenesten

Forsøgspersoner søges til et projekt om kognitivt forskningsprojekt

Kognitivt forskningsprojekt

Tilføjet 03/02 - 2024

Deltagere søges!
Deltagere 65+
Herlev
Ingen
90 min
Neuropsykologisk undersøgelse
Er du interesseret?
Agnes Schloss-Pedersen
21 76 98 98
Deltagere (65+) søges til kognitivt forskningsprojekt

SDNU har fokus på diabetesrelaterede komplikationer i hjernen. Projektet afprøver metoder til at undersøge for kognitive udfordringer for borgere med type-2 diabetes. Vi søger i den forbindelse at inddrage en kontrolgruppe af personer der ikke har diabetes.

Ved deltagelse vil der foretages en neuropsykologisk undersøgelse, hvilket indebærer at du skal løse en række opgaver som måler din kognitive funktion. Det involverer en række mundtlige og skriftlige opgaver der måler hukommelse, opmærksomhed, koncentration og planlægningsevne.

Du kan deltage i forsøget hvis du:
- er 65 år gammel eller derover
- ikke har sukkersyge

Undersøgelsen varer ca. 90 minutter og foregår på Steno Diabetes Center Copenhagen i Herlev. Deltagelse i forskningsprojektet er frivilligt og der vil ikke udstedes kompensation.

Interesseret?

Hvis du vil deltage i forsøget eller har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os:

Pr. mail på csd.stenodiabetescentercopenhagen@regionh.dk

eller pr. tlf. til forskningsgruppen på
21 76 98 98