forsøgstjenesten

Forsøgspersoner søges til et projekt om mr undersøgelse af hjertet

Raske forsøgspersoner søges til projekt på Rigshospitalet om MR- scanning af hjertet

Tilføjet 16/02 - 2023

Rekrutteringen er lukket
Raske frivillige
København
Ikke oplyst
1-3 forsøgsdage
MR-scanning af hjertet
Du kan muligvis deltage i dette forsøg, hvis du er:
∙20-89 år
∙Rask (dvs. ingen kronisk sygdom som sukkersyge, hjerte-kar-sygdom, gigtsygdom,
lungesygdom, nyresygdom mv.)
∙Ikke er gravid

Forsøgets formål
Vi søger forsøgspersoner til forskningsprojektet ” Magnetisk resonans (MR) T1 hjertescanning hos
raske forsøgspersoner”. I forsøget MR-scanner vi hjertet – en undersøgelse, der på Rigshospitalet
dagligt bruges til hjertepatienter. En MR-scanner er en stor magnet uden røntgenstråler og er
ufarlig. Vi vil undersøge en ny MR-scanningsteknik kaldet T1 mapping, som kan bruges til at se,
om der er der er arvæv i hjertemusklen, fx hos patienter som har blodprop i hjertet eller
hjerteklapsygdom. Forsøget skal gøre os klogere på nogle af de faktorer, der kan påvirke
resultaterne af T1 mapping, fx om værdierne ændrer sig over tid og ved væskeindtag. Resultaterne
af dette projekt vil potentielt bidrage til bedre diagnostik, behandling og opfølgning af patienter
med hjertesygdom.

Praktisk
Forsøgsdeltagere skal have deres hjerte MR-scannet op til 5 gange fordelt over 1-3 dage. Hver
scanning tager 20-30 minutter. Projektet består af tre delprojekter, og der er mulighed for kun at
være med i ét eller to delprojekter. Delprojekterne indebærer:
∙Delprojekt 1: MR-scanning i alt to gange umiddelbart efter hinanden samme dag
∙Delprojekt 2: MR-scanning i alt to gange samme dag. Imellem scanningerne gives der via et
drop i armen 2 liter fysiologisk saltvand ind i en blodåre.
∙Delprojekt 3: MR-scanning i alt tre gange – første dag, efter tre måneder og efter et år.
Nogle vil desuden blive tilbudt en scanning med kontrastvæske første dag og efter et år.

Tid og sted
Forsøgene finder sted på Rigshospitalet i perioden 2021-2024. Scanningerne vil primært finde sted
eftermiddag og weekender, og vi er fleksible i forhold til, hvilke dage og tidspunkter, der passer dig.