forsøgstjenesten

Forsøgspersoner søges til et projekt om hjerneaktiviteten og kognitiv funktion

Undersøgelse af sammenhængen mellem hjernens elektriske aktivitet i afslappet tilstand og under søvn, og den kognitive funktion

Tilføjet 17/02 - 2022

Deltagere søges!
Raske frivillige
Lynge
500 + transportgodtgørelse
2 dage
Kognitive tests samt målinger af hjernens elektriske aktivitet (EEG)
Er du interesseret?
Nelly Shenton
31697684
Hvem:
Du kan deltage i dette forsøg hvis du:
- Er mellem 18 og 35 år gammel
- Er sund og rask
- Ikke er gravid eller ammer, ikke lider af alkohol eller stof misbrug, ikke har nogen neurologiske lidelser, ikke haft blødninger eller blodprop i hjernen tidligere, ikke lider af kontakteksem eller overfølsomhed overfor metaller, ikke har søvnforstyrrelser, ikke skærer tænder, har en normal anatomisk udformning af det ydre øre og ikke lider af søvnapnø

Hvad:
Formålet med forsøget er at undersøge sammenhængen mellem hjernens elektriske aktivitet (EEG), målt i øret (øre-EEG) i afslappet tilstand og under søvn, og den kognitive funktion.

Under forsøget, testes den kognitive funktion flere gange. Disse tests er korte tests som varer ca. 15 minutter hver gang. Du vil få påsat øre-EEG’et og så vil du blive sendt hjem for at sove med udstyret den følgende nat. Den næste dag kommer du over til os igen, her vil du blive søvndepriveret, hvilket betyder at du vil springe én nats søvn over. Dagen efter tager du hjem igen og sover med udstyret.

Hvor:
Forsøget foregår dels på T&W Engineering A/S, Nymøllevej 6, 3540 Lynge, Denmark og dels i eget hjem.

Betaling:
Du vil modtage en ulempegodtgørelse svarende til 500kr for gennemført studie, samt transportgodtgørelse.