forsøgstjenesten

Forsøgspersoner søges til et projekt om dysfunktion af det autonome nervesystem

Studie i dysfunktion af det autonome nervesystem

Tilføjet 21/07 - 2023

Rekrutteringen er lukket
Raske el. Type 1 diabetes el. senfølger COVID-19
Aalborg
500
3 timer
Diverse tests, same EKG
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
- Er rask eller har type 1 diabetes (i min. 5 år) eller har senfølger af COVID-19 infektion
- Kan læse og forstå dansk
- I alderen 20-40 år
- Blodtryk i intervallet 150-100/90-60 mmHg

Formål:
Det autonome nervesystem regulerer kroppens indre funktioner både under hvile og i aktivitet, og udfører dermed en livsvigtig opgave, for at bevare kroppens ligevægt. Denne ligevægt kan bringes i ubalance (dysfunktion af det autonome nervesystem), hvilket kan forekomme ved en lang række sygdomme fx diabetes eller efter svære infektioner som fx COVID-19 (coronavirus). Dette projekt ønsker at belyse hvordan det parasympatiske nervesystem (den ene gren af det autonome nervesystem) responderer på fysiologiske reflekstests, for at kortlægge hvordan den ikke-viljestyrede nerveforsyning til hjertet fungerer. Dette undersøges på deltagere med type 1-diabetes og deltagere med post-COVID-19 syndrom sammenlignet med raske deltagere.

Forsøget:
Studiet består af en screeningssamtale hvor vi vurderer om du kan deltage i studiet. Kan og ønsker du dette, vil der være et yderligere besøg som varer ca. 3 timer, hvor vi udføre forskellige funktionelle tests, hvor vi påvirker det parasympatiske nervesystem. Det parasympatiske nervesystem fremmer de reaktioner, som primært foregår i hvile. Det vil vi gøre med massage på halsen (såkaldt carotis-massage), hvilket medfører at tryk sensorer på halsen aktiveres, dybe vejrtrækninger, pludseligt positionsskift fra lavt siddende til stående, håndgrebsstyrke test, valsalva manøvre hvor man puster ud med modstand. Endeligt vil vi teste lugtenerverne i næsen med forskellige lugte. Imens vi udfører disse undersøgelser, vil vi ved hjælp af EKG og fingerblodtryk se hvordan hjernestammen og hjertet kommunikerer.

Hvad får du ud af at deltage?
Deltagelse i studiet vil hjælpe til at belyse vigtige aspekter omkring den autonome regulering og integriteten af det autonome nervesystem i både metaboliske sygdomme som diabetes og ved svære infektioner. Dog er der ingen umiddelbar nytte for dig ved at deltage i forsøget. Der er ingen kendte risici ved de eksperimentelle undersøgelser i studiet. Derudover vil raske forsøgsdeltagere blive kompenseret med 500 kr. ved gennemførelse af forsøget og deltagere med type 1 diabetes eller COVID-19 vil modtage kompensation for transportudgifter efter gældende takster. Beløbet er skattepligtigt.