forsøgstjenesten

Forsøgspersoner søges til et projekt om insulinfølsomhed og mitokondriefunktion

Raske forsøgspersoner søges til forsøg om insulinfølsomhed og mitokondriefunktion.

Tilføjet 20/09 - 2023

Deltagere søges!
Raske frivillige
København
2000kr x 2
12 timer
Blodprøver, DXA skanning, muskelbiopsi, mm.
Er du interesseret?
Tue Leth Nielsen, læge, PhD studerende
3545 8748
Raske forsøgspersoner søges til forsøg om insulinfølsomhed og mitokondriefunktion.

Kort om studiet: Vi vil sammenligne personer med og uden muskelsygdom for at blive klogere på, hvorfor patienter med en specifik muskelsygdom i mange tilfælde udvikler sukkersyge. Du vil bl.a. få foretaget et helbredstjek, få målt din fedtprocent og kondital og vi vil desuden foretage en lang række særlige undersøgelser, der ikke rutinemæssigt udføres ved standard lægebesøg, men som giver mere dybdegående oplysninger om dit stofskifte og blodsukkerregulering.

Du er
• Mand eller kvinde >18 år og i det væsentligste rask

Du skal møde over 3 dage på Rigshospitalet og Panum Instituttet i København:
- Screeningsbesøg (cirka 2 timers varighed): Lægelig undersøgelse, blodprøver, undersøgelse af kropskomposition (DXA-skanning) og konditest på motionscykel.
- Forsøgsdag A (cirka 4 timers varighed): Sukkerbelastningstest.
- Forsøgsdag B (cirka 6 timers varighed): Muskelvævsprøver fra forreste lårmuskel, måling af insulinfølsomhed samt måling af blodgennemstrømning til benet og blodprøver.

Man kompenseres med 2000,- kr (skattepligtigt) pr forsøgsdag for gennemførelse af forsøgsdag A og B.

Du kan ikke deltage såfremt
• Du er i fast behandling med diabetesmedicin, hjertemedicin, inhalationsmedicin for astma eller KOL, binyrebarkhormon, kolesterolsænkende medicin, immundæmpende medicin eller andet medicin der kan forventes at påvirke forsøgets resultater.
• Kendt hjerte-, lunge, lever-, nyre- eller hormonsygdomme som kan forventes at påvirke forsøgets resultater
• Du har et dagligt nikotinforbrug eller indtager mere end 20 genstande alkohol ugentligt
• Du er gravid