forsøgstjenesten

Sådan bidrager du bedst som forsøgsperson

Se mere om, hvordan man bedst bidrager til forskningen som forsøgsperson

Kernen i al klinisk forskning er forsøgspersoner!

Derfor er det ekstremt vigtigt at forskeren udvælger de forsøgspersoner som bedst kan besvare det videnskabelige spørgsmål, som studiet skal besvare. Samtidig er det også vigtigt at man som forsøgsperson gør sig nogle tanker om hvordan man bedst muligt kan hjælpe den forskning man deltager i. Her finder du 3 gode tips til hvordan man bliver en god forsøgsperson.

1. Komplet data

I alle kliniske forsøg er det vigtigt at alt det data der bliver indsamlet er i overensstemmelse med de rammer der er sat op for studiet. Som forsøgsperson er det vigtigt at man sætter sig grundigt ind i studiet og gør op med sig selv om det er realistisk at leve op til de krav der stilles i studiet. Man biddrager mest til forskningen hvis man kan medvirke i hele studiet, så der ikke opstår huller fordi man ikke lige kunne være med den dag eller man ikke lige ville tage den test.

2. Hele sandheden

Det er vigtigt at man er åben og tør sige sandheden når man er med i et forsøg. Har man glemt at man skulle tage en pille eller har man ikke helt spist alle de grøntsager eller motionere de 30 minutter om dagen. I så fald er det vigtig at man tør sige hvad man har og ikke har gjort – ellers snyder man forskningen og gør resultaterne vanskeligere at tolke.

3. Gennemfør forsøget

Som forsøgsperson har du altid mulighed for at stoppe i et forsøg og hvis man ikke vil deltage mere skal man selvfølgelig stoppe hvis det er det man beslutter sig for. Men – det skader forskningen hvis der er mange forsøgspersoner som stopper undervejs da det kan vanskeliggøre fortolkningen af forsøget. Derfor kan man ofte snakke med forskeren om man muligvis kan gennemføre det mest vigtige i studiet men til gengæld springe nogle elementer i forsøget over.