forsøgstjenesten

Rettigheder for forskere ved Forsøgstjenesten.dk

Blank

Introduktion

Forsøgstjenesten.dk (ved Medvenio) har til formål at skabe kontakt mellem forskere og personer, som ønsker at deltage i forsøg. Vi er dermed alene formidlere af denne kontakt og således ikke ansvarlige for forhold som vedrører de forsøg, der bliver lagt op eller de forsøgspersoner, som kontakter forskere. Dette anses udelukkende som et mellemværende mellem forsker og forsøgsperson.
Dette dokument beskriver, hvilke oplysninger vi indsamler samt rettighederne for forskere.

Indsamling af oplysninger

Såfremt man som forsker er interesseret i at rekruttere forsøgspersoner til et forsøg, vil forskeren blive bedt om følgende oplysninger: navn, arbejds-mailadresse, arbejdstelefonnummer, institution/afdeling, teksten som er godkendt til rekruttering af forsøgspersoner, samt evt. et billede og et journalnummer fra National Videnskabsetisk Komité, NVK (såfremt forsøget er godkendt af NVK). Disse personoplysninger vil blive gemt, opbevaret og behandlet i overensstemmelse med dette dokument.

Anvendelse af oplysninger

Personoplysninger, der indsendes til os, jævnfør afsnit B, vil efter gennemlæsning samt tjek, blive uploadet på vores hjemmeside. Desuden vil udvalgte oplysninger vedr. forsøget blive fremhævet på forsiden, samt undersider for at give brugere af hjemmesiden et overblik over alle forsøg. Udsnit af teksten vil blive udvalgt, med link til forsøget, og sendt ud til de registrerede emails i nyhedsbreve.

Vi kan, i anonymiseret form, anvende data til kommunikation med samarbejdspartnere.

E-mails:
Vi vil generelt ikke sende e-mails.
Der kan dog undtagelsesvist være tilfælde, hvor vi vil informere på den angivne e-mailadresse. Det kan være: - ved opdatering af vores vilkår og rettigheder (dette dokument),
- hvis der er forhold vedrørende forsøget som skal afklares
- hvis hjemmesiden ændrer karakter

Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver ingen personoplysninger.

De personoplysninger vi indsamler om forskerne i henhold til afsnit B vil imidlertid blive uploadet til vores hjemmeside, hvormed de gøres tilgængelige for alle brugere.

Opbevaring og sikkerhed

Vi opbevarer de indsamlede oplysninger i en database på vores server i op til 10 år, hvorefter de slettes for det pågældende studie.

Berigtigelse af oplysninger

Såfremt du opdager fejl i de data vi har vedr. personoplysninger som du ønsker ændret, vil vi bede dig sende en e-mail til info@forsoegstjenesten.dk.

Indsigelsesret

Såfremt du vil gøre brug af din ret til indsigelse af de data vi har vedr. personoplysninger, vil vi bede dig sende en e-mail til info@forsoegstjenesten.dk.

Tilbagekaldelse af samtykke og sletning af oplysninger

Såfremt du ønsker, at vi sletter de oplysninger, du har opgivet, bedes du underrette os om dette på info@forsoegstjenesten.dk. De vil herefter blive slettet.

Klage til Datatilsynet

Såfremt du er utilfreds med vores håndtering af data har du mulighed for at klage til datatilsynet.

Ansvar

Når du indsender dine data for et forsøg er du selv ansvarlig for at alle forhold vedrørende forsøget, herunder blandt andet, at de fornødne godkendelser er indhentet, samt at du har tilladelse til at udlevere oplysningerne. Såfremt du uploader et billede til forsøget er du ansvarlig for at du har copyrights til billedet eller har fået tilladelse til at det kan blive vist på vores side.

Forsøgstjenesten.dk er blot en platform for interaktion mellem forskere og forsøgspersoner og Medvenio er ikke ansvarlig for juridiske tvister, som kan opstå mellem brugere af platformen eller mellem brugerne af platformen og tredjeparter.